TubeNinja

Trình tải video tốt nhất trên web

Dán liên kết tới video dưới đây

Hướng dẫn Tải xuống

TubeNinja hỗ trợ vô số các trang web phát trực tuyến khác nhau để lưu nội dung. Kiểm tra danh sách bên phải để xem tất cả các trang web mà chúng tôi hỗ trợ. Lưu ý rằng ngay cả khi trang web không nằm trong danh sách, nó vẫn có thể được hỗ trợ và bạn có thể thử sao chép và dán liên kết vào trường nhập ở trên.

Trang web Url-trick ()

Đối với nhiều trang web nội dung trực tuyến bạn chỉ có thể mở video / âm thanh / khóa học và sau đó thêm dl vào URL (thanh địa chỉ)svà nhấp Enter. Điều này sẽ cho phép bạn đi thẳng vào trang của chúng tôi là trang web của chúng tôi sẽ kéo ra các liên kết. Nếu trang web không được hỗ trợ bởi URL-trick bạn vẫn có thể sao chép và dán liên kết và dán nó vào đầu vào ở đầu trang này.

Khác

Chúng tôi thậm chí còn hỗ trợ nhiều trang web khác không được liệt kê ở đây. Nếu bạn ví dụ như tìm một trang web với một bộ sưu tập các video được nhúng tốt, bạn có thể dán liên kết tới trang đó trong hộp nhập liệu ở đầu trang này và nhấn Tải xuống. Trang web của chúng tôi sau đó sẽ tìm kiếm thông qua trang web và tìm tất cả các video nhúng mà chúng tôi hỗ trợ và cung cấp cho bạn một danh sách liên kết tải xuống.